Dlouhodobý pronájem nebo Operativní leasing

Jelikož se nás spousta našich klientů ptalo, zda je výhodnější dlouhodobý pronájem nebo operativní leasing, rozhodli jsme se vytvořit celou sekci pro vysvětlení všech výhod a nevýhod. Nejprve uvedeme, co je pro obě varianty společné:


Společné rysy dlouhodobého pronájmu a operativního leasingu

 • Nájemce je pouze provozovatelem, nikoliv vlastníkem vozu
 • Nájemce ve většině případu nenese náklady na servisní prohlídku nebo opravu vozů. (výjimku tvoří obyčejný operativní leasing bez full servisu)
 • Nájemce se nestará o nákup pneumatik a jejích výměnu
 • Ztrátu na hodnotě vozu nese autopůjčovna/LS
 • Nájemce se nestará o prodej vozu
 • Nájemce neplatí za pojištění vozidla


Dlouhodobý pronájem auta

Základní rysy

 • Většinou se smlouvy uzavírají na kratší dobu v řádu měsíců až 2 let.
 • Dlouhodobý pronájem je dražší
 • Nejste většinou prvním majitelem vozu viz. Mýty o dlouhodobém pronájmu
 • Vozy nejsou nové viz. Mýty o dlouhodobém pronájmu
 • Možnost vypovězení smlouvy ze strany nájemce
 • Není akontace
 • Možnost pronájmu vozu osobám v registru dlužníku 
  nebo jiných registrech

Full servis Operativní leasing

Základní rysy

 • Je poskytován většinou na nové vozy
 • Možnost nakonfigurovat nový vůz podle svých požadavků a představ.
 • Možnost uzavření smlouvy od 1-4 let s pevně danou splátkou.
 • Doba operativního leasingu je pevně dána
 • Není možné vypovědět smlouvu ze strany nájemce
 • Operativní leasing je levnější, jelikož smlouva je pevně daná na určitou dobu a nelze jí vypovědět bez velkých finančních pokut
 • Sledují se finanční ukazatele společnost
 • Firma je oceňovaná z ekonomické stránky
 • Občas je vyžadovaná akontace
 • Operativní leasing se neposkytuje osobám v registru dlužníků nebo v jiných registrech.
Hodnocení: