Půjčovny automobilů v ČR

Autopůjčovny mají fascinující historii, která se začíná psát již na počátku 20. století. V evropě vznikla první autopůjčovna v roce 1912 pod značkou Sixt. První známou autopůjčovnou byla společnost Joe Saunders' Rent-a-Ford, založená v roce 1916 v Omaze v Nebrasce, USA. Joe Saunders půjčoval svůj Model T Ford za 10 centů za míli, čímž položil základ pro celosvětový průmysl půjčování aut.*

Půjčovny automobilů v ČR

V 20. a 30. letech 20. století se autopůjčovny začaly objevovat v mnoha velkých městech, přičemž některé z nich, jako například Hertz (založená jako Hertz Drive-Ur-Self System v roce 1918), se později staly mezinárodně uznávanými značkami.

Po druhé světové válce došlo k výraznému rozmachu v půjčování aut, kdy vzrostl počet cestování a turismu. To vedlo k vzniku mnoha nových autopůjčoven a expanzi této služby do různých částí světa.

V 60. a 70. letech se autopůjčovny staly běžnou součástí cestování a začaly nabízet širokou škálu vozidel a služeb. V 80. a 90. letech pak technologický pokrok, včetně počítačových rezervačních systémů a internetu, umožnil ještě rychlejší a pohodlnější způsob půjčování aut.

Tržní velikost oboru půjčoven aut je docela velká a dle statistik se celosvětový obrat v roce 2022 je 82,04 mld. USD. V roce 2023 se předpokládá dokonce 99,27 mld. USD. Největším trhem se považují Spojené státy americké, které odpovídají za přibližně 30,16% celosvětových tržeb. 

Historie autopůjčoven v ČR

Historie půjčování aut v České republice, ač není tak dlouhá jako v některých západních zemích, má své zajímavé okamžiky a etapy rozvoje. Po roce 1989, kdy došlo k politickým změnám a otevření trhu, začaly se v ČR objevovat první půjčovny aut. Tyto počáteční půjčovny často fungovaly na základě malých podniků nebo rodinných firem a nabízeli omezený výběr vozů.

S postupným rozvojem trhu a vstupem mezinárodních společností do České republiky došlo k rozšíření a profesionalizaci služeb půjčování aut. V 90. letech a na začátku 21. století se na trhu začaly objevovat známé mezinárodní řetězce, jako jsou Hertz, Avis nebo Europcar, které přinesly s sebou vyšší standardy služeb a širší nabídku vozidel.

O tom jak fungovaly půjčovny v 90 letech se můžete dozvědět ze série článku na serveru Garaz.cz: Autopůjčovna z 90 let

V průběhu let se služby půjčování aut staly stále dostupnější a rozmanitější. Půjčovny nabídly nejen standardní krátkodobé pronájmy, ale i možnosti dlouhodobého pronájmu nebo leasingu vozů. Technologický pokrok, zejména rozvoj internetu a mobilních aplikací, značně zjednodušil proces rezervace, výběru aut a hlavně převzetí. Díky tomuto pokroku v posledních letech se trh půjčování aut v ČR rozšířil i o alternativní služby, jako jsou carsharingové platformy a peer-to-peer půjčování, což umožňuje uživatelům sdílet auta bez nutnosti vlastnění vlastního vozu.

Zajímavostí je, že se jedná o vysoce konkurenční odvětví. Pouze v České republice, podle informací z portálu firmy.cz, nabízí nějaký typ půjčování aut více než 1082 společností, přičemž autopůjčoven v Praze je kolem 392. Reálně je podstatně víc, protože spousta společnosti, které provozují autoservisy taky nabízí pronájem vozů. 

Zákony a předpisy spojené s půjčování věci movitých

V České republice spadá půjčování aut pod volnou živnost, která je definovaná jako “půjčování věci movitých”.  Tento obor je řízen několika právních předpisů a zákonů, které regulují tuto činnost. Zde jsou některé z hlavních právních rámů:

 • Občanský zákoník (NOZ): Občanský zákoník obsahuje obecná ustanovení týkající se smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem vozidla. V tomto případě se jedná o smlouvu o pronájmu movitých věcí. Zároveň upravuje postupy řešení škod a jejich vyrovnání. 
 • Zákon o silničním provozu: Tento zákon reguluje provoz vozidel na pozemních komunikacích, včetně pravidel pro řidiče a podmínek pro provozování autopůjčoven.
 • Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla: Tento zákon upravuje povinnost vlastníků vozidel uzavřít povinné ručení, což je povinná forma pojištění, která kryje škody způsobené provozem vozidla.
 • Další zákony a vyhlášky: Kromě těchto hlavních zákonů mohou existovat i další místní a specifické právní předpisy, které se týkají provozování autopůjčoven, například pravidla týkající se inspekce a údržby vozidel.

Zákony a předpisy spojené s půjčováním aut jsou důležité pro ochranu práv a bezpečnosti zákazníků i ostatních účastníků silničního provozu. Před pronájmem auta je vždy dobré seznámit se s místními pravidly a předpisy, aby se předešlo nepříjemným situacím.

Je důležité mít na paměti, že předpisy a zákony se mohou měnit a lišit se v různých regionech, a proto je vždy dobré se konzultovat s místními orgány a právními experty, pokud máte otázky ohledně půjčování aut v České republice.

Výhody a nevýhody půjčování aut

Půjčování automobilů je oblíbenou možností mobility, která nabízí řadu výhod pro zákazníky po celém světě. Tato flexibilní alternativa k vlastnictví vozu umožňuje jednoduše získat přístup k vozidlu, když je to potřeba, a vyhnout se starostem o jeho údržbu. Nicméně, jako každá jiná služba, i půjčování aut má své výhody a nevýhody, které je důležité brát v úvahu při rozhodování, zda je pro vás ta správná volba. V následujícím textu se podíváme na klíčové výhody a nevýhody spojené s tímto způsobem zajišťování dopravy.

Výhody půjčování aut:

 • Flexibilita: Pronájem auta poskytuje velkou flexibilitu. Můžete si vybrat auto podle svých aktuálních potřeb – od malého osobního vozu na denní nákupy po větší SUV pro rodinný výlet. Stejná výhoda platí i pro dobu zapůjčení, která se může lišit ve dnech, ale i měsících. 
 • Bez starostí o údržbu: Při půjčení vozu nejste zodpovědní za jeho údržbu. Nepotřebujete se starat o pravidelné servisní kontroly, výměnu oleje nebo náhradní díly. 
 • Možnost výběru: Nabídka aut a výběr vozidel v autopůjčovnách je obvykle rozsáhlý, což znamená, že můžete vybrat auto, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám nebo vkusu.
 • Krátkodobý pronájem: Půjčování aut umožňuje krátkodobý pronájem, což je ideální pro dovolené, víkendové výlety nebo dočasné potřeby.
 • Odpadá starost o pojištění: Většina autopůjčoven poskytuje základní pojištění vozidla, což znamená, že nemusíte mít vlastní automobilové pojištění.
 • Finanční zátěž a následný odprodej vozidla. Koupě auta spadá pod jednu z největších nákladových položek domácnosti a proto to může představovat značnou zátěž. Nemluvě o tom, že následný prodej vozidla po určitě době, přináší i ztráty na zůstatkové ceně vozů. Pronájem auta může tuto ztrátu podstatně snížit a udělat efektivnější.  

Nevýhody půjčování aut:

 • Omezení výběru vlastního auta: Nemáte možnost si upravit půjčené auto podle svých preferencí, jako byste to mohli u vlastního vozu.
 • Omezení ujetých kilometrů: Mnoho autopůjčoven má omezení na počet ujetých kilometrů, což může být nevýhodné, pokud plánujete delší cesty.
 • Náklady: Půjčování aut může být nákladné, zejména pokud ho využíváte pravidelně a v krátkodobých režimech. Poplatky za pronájem a další služby se mohou rychle sčítat.
 • Překvapivé poplatky: Některé půjčovny mohou účtovat skryté poplatky, které vám mohou přijít jako nepříjemné překvapení, pokud nejste dostatečně informováni.
 • Závislost na dostupnosti: Dostupnost vozidel v autopůjčovnách může být omezena, zejména v obdobích s vysokou poptávkou, jako jsou dovolené nebo speciální události.

Celkově řečeno, půjčování aut má své výhody, zejména v oblasti pohodlí a flexibility, ale také své nevýhody, zejména pokud jde o náklady a omezení. Při výběru autopůjčovny a pronájmu auta je důležité vzít v úvahu vlastní potřeby a plánované použití vozidla.

Typy půjčoven automobilů

Autopůjčovny můžeme kategorizovat podle několika kritérií, včetně typu služeb, které nabízejí, cílového trhu, nebo způsobu, jakým fungují. Zde je několik hlavních typů autopůjčoven:

 • Mezinárodní autopůjčovny. Tyto půjčovny nabízejí širokou škálu vozů pro krátkodobý nebo střednědobý pronájem. Obvykle mají fyzické pobočky na letištích nebo vlakových nádražích.Jde o velké, globální společnosti, jako jsou Hertz, Avis, Europcar, které nabízejí standardizované služby v mnoha zemích. Tyto firmy často nabízejí online rezervace a možnost navrácení i v jiném státě.
 • Lokální půjčovny aut. Tyto autopůjčovny jsou často menší a zaměřují se na konkrétní region nebo město. Mohou nabízet konkurenčnější ceny, dodatečné a specializovanější služby na míru danému trhu a potřebám klientů.
 • Specializované autopůjčovny. Specializují se na pronájem užitkových, luxusních, sportovních nebo unikátních vozů pro zvláštní příležitosti, jako jsou svatby nebo galavečery. Do této kategorie prozatím spadají taky ekologické a elektromobilní autopůjčovny, i když spousta lokální a mezinárodních půjčoven začínají doplňovat své vozové parky o tyto vozy. 
 • Autopůjčovny pro dlouhodobý pronájem auta nebo operativní leasing. Je třeba chápat, že v zákoně operativní leasingovky nemají svoje kategorie a spadají pod živnost půjčování aut i když jejích služba je trochu odlišná co se týče pořízení, tak i užívání vozů. Tyto půjčovny se zaměřují na zákazníky, kteří potřebují auto na delší dobu, typicky několik měsíců až let.
 • Carsharing služby. Tyto služby umožňují uživatelům sdílet vozidla na krátkodobé bázi. Často jsou založeny na aplikacích, kde si uživatelé mohou rezervovat a odemknout auto ve svém okolí. V česku jsou to Car4Way, Anytime, autonapůl a další. 
 • Peer-to-peer (P2P) autopůjčovny. Tyto platformy umožňují jednotlivcům půjčovat si vozy přímo od jiných lidí. Služby jako Turo nebo Getaround jsou příkladem tohoto modelu. V česku je velmi známá společnost Hoppygo, která je pod taktovkou Škody. 

Každý typ autopůjčovny má své specifické výhody a je vhodný pro různé potřeby a situace. Vybrat si správný typ půjčovny závisí na vašich konkrétních požadavcích, rozpočtu a přednostech.

Srovnání autopůjčoven a kdy se vyplatí

Rozhodování, kdy se vyplatí využít určitý typ autopůjčovny, závisí na řadě faktorů a osobních potřebách. Každý typ autopůjčovny má své výhody a nevýhody, a proto je důležité zvážit několik klíčových faktorů před tím, než se rozhodnete:

 • Doba pronájmu: Pokud potřebujete auto pouze na krátkou dobu, jako je víkendový výlet nebo dovolená, tradiční autopůjčovna nebo carsharing mohou být vhodné volby. Pro dlouhodobý pronájem můžete zvážit autopůjčovny pro dlouhodobý pronájem nebo leasing.
 • Typ cesty: Pokud plánujete off-road dobrodružství nebo rodinný výlet, mohou být vhodné autopůjčovny specializující se na terénní vozidla nebo větší vozy. Pro městskou jízdu může být kompaktní auto od tradiční autopůjčovny dostačující.
 • Budžet: Různé autopůjčovny mají různé ceny a poplatky. Pečlivě zvažte, jaký typ autopůjčovny odpovídá vašemu rozpočtu.
 • Dostupnost: Zkontrolujte dostupnost autopůjčoven ve vaší oblasti a zda mají vozidlo, které potřebujete.
 • Požadavky na pojištění: Různé autopůjčovny mohou mít odlišné požadavky na pojištění. Ujistěte se, že máte pojištění, které pokrývá pronájem vozidla.
 • Ekologické hledisko: Pokud vás zajímá ekologie, můžete zvážit autopůjčovny s elektrickými nebo hybridními vozy.
 • Dodatečné služby: Některé autopůjčovny mohou nabízet doplňkové služby, jako jsou navigace, dětské sedačky nebo asistenční služby. To může ovlivnit vaše rozhodnutí.

Celkově je důležité zvážit všechny tyto faktory a vybrat ten typ autopůjčovny, který nejlépe vyhovuje vašim konkrétním potřebám a preferencím.

Tip: Zvažujete půjčení auta, ale nejste si jisti, jak vybrat tu nejlepší autopůjčovnu? Nebojte se, jsme zde, abychom vám pomohli. Náš tým expertů sestavil podrobný a praktický průvodce s názvem “Jak si vybrat správnou půjčovnu”.Pomůže vám to vyhnout se běžným pastem a zajistit, že váš výběr bude informovaný a přizpůsoben vašim potřebám. Nechte se nasměrovat ke správnému rozhodnutí a užijte si bezstarostnou zkušenost s pronájmem auta.

Závěr

V závěru našeho článku ohledně světa autopůjčoven je důležité zdůraznit, že půjčování automobilů je služba, která významně přispívá k flexibilitě a pohodlí cestování. Jak jsme viděli, tento sektor má bohatou historii a v současnosti je charakterizován značnou konkurencí, což nabízí široký výběr pro zákazníky. Od malých místních firem po velké mezinárodní společnosti, každá autopůjčovna nabízí unikátní služby a podmínky, které vyhovují různým potřebám.

Při výběru vhodné půjčovny aut je důležité vzít v úvahu typ vozidla, cenu, pojištění, lokální zákony a předpisy a individuální potřeby. Jak jsme diskutovali, existují různé typy půjčoven, od těch zaměřených na luxusní vozidla po ekonomické varianty, což znamená, že je možné najít přesně to, co vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.

Je také nezbytné být dobře informovaný o zákonech a předpisech týkajících se půjčování aut, aby bylo zajištěno, že váš zážitek bude nejen příjemný, ale i v souladu se zákony.

Věříme, že tento článek vám poskytl užitečné informace a pomůže vám udělat informované rozhodnutí při příštím výběru autopůjčovny. Ať už cestujete pro obchodní účely, dovolenou nebo jen potřebujete dočasnou dopravu, půjčení auta může být skvělou volbou pro pohodlnou a flexibilní mobilitu.

 

Tým autopůjčovny Taggart

 

Může Vás zajímat: 

 

Zdroje: